Menu Close

Dikjarazzjoni ta’ Aċċessibilità

Accessibility Statement

Dikjarazzjoni ta’ Aċċessibilità websajt aċċessibbli, skont id-Direttiva (UE) 2016/102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

STATUS TA’ KONFORMITÀ

Il-Ministeru huwa impenjat bis-sħiħ li jagħmel is-servizzi tiegħu onlajn aċċessibbli għal kulħadd. Aħna ddedikati biex intejbu kontinwament l-aċċessibbiltà tas-servizzi tagħna. Dan qed isir billi jiġu adottati l-aħjar prattiki kif ikkomunikati mill-partijiet interessati, bħall-FITA u utenti oħra.

KONTENUT INAĊĊESSIBLI

Aħna m’aħniex konxji ta’ kontenut speċifiku inaċċessibbli jew kwistjonijiet ta’ aċċessibilità fuq il-websajts tagħna. Jekk tidentifika kontenut bħal dan, ġentilment għarrafna permezz tad-dettalji ta’ kuntatt ipprovduti hawn taħt. Jekk tinqala’ tali istanza l-għan tagħna huwa li ninvestigaw il-kwistjoni bil-għan li nidentifikaw il-kwistjoni ta’ aċċessibilità u nġibu dan f’konformità.

TĦEJJIJA TA’ DIN ID-DIKJARAZZJONI TAL-AĊĊESSIBBILTÀ

Din id-dikjarazzjoni tħejjiet nhar 24 ta’ Frar 2022 u timplika għal kull websajt tal-Ministeru u Dipartimenti.

Id-dikjarazzjoni ġiet riveduta l-aħħar nhar 24 ta’ Frar 2022.

RISPONS U INFORMAZZJONI TA’ KUNTATT

Inevitably, it is not the case that we are always right as the more services and resources we place online, the more likely it may be to miss issues, nonetheless we remain committed to addressing any access issues in a promptly manner. Your assistance in this regard would be greatly appreciated. Should you experience any difficulties in accessing our websites or have trouble using any aspect of the website, we would like you to let us know.

Please feel free to contact us by email on websupport.justice@gov.mt​ or by submitting the Online Feedback Form​. You can also reach out by phone on +35​6 2327 9610​.

ENFORCEMENT PROCEDURE

L-Awtorità tal-Komunikazzjoni ta’ Malta (MCA) hija l-entità responsabbli għall-implimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2016 dwar l-aċċessibilità tal-websajts u l-applikazzjonijiet tal-mowbajl ta’ korpi tas-settur pubbliku.

Fil-każ li l-mistoqsija tiegħek dwar l-aċċessibbiltà tal-ICT ma tiġix indirizzata jew tixtieq tressaq ilment formali, tista’ tagħmel dan billi tikkuntattja lill-MCA billi timla l-formola tal-ilmenti onlajn.

PROĊESS TA’ KONFORMITÀ

Il-websajts tagħna huma ddisinjati biex jaħdmu bl-aħħar pjattaformi bħal Edge, Safari, Firefox u Chrome.

Bħala parti minn dan l-isforz, aħna nżommu mal-istandard ta’ aċċessibilità EN310549 u l-linji gwida ta’ WCAG2.1. Ir-riżorsi u l-formoli onlajn tagħna huma evalwati kemm manwalment kif ukoll b’mod programmatiku għall-konformità mal-linji gwida WCAG 2.1 Livell AA. Il-websajts tagħna huma ddisinjati biex jaħdmu tajjeb u jkunu aċċessibbli meta jiġu aċċessati bi prodotti aġġornati b’mod xieraq.

Filwaqt li nirrikonoxxu wkoll li l-aderenza mal-istandards u l-linji gwida, waħedha ma tistax tiżgura li prodott ikun aċċessibbli, aħna nwettqu wkoll evalwazzjonijiet tal-użabilità b’kollaborazzjoni mal-utenti, sabiex niġbru rispons meħtieġ. Naħdmu wkoll biex nimplimentaw l-aċċessibilità għal kanali ta’ informazzjoni li huma pprovduti permezz ta’ pjattaformi oħra kull fejn ikun possibbli, bħall-midja soċjali.

MIŻURI TA’ AĊĊESSIBILTÀ

Il-websajts tagħna ma jiddependux fuq il-widgets tat-tipa, it-tkabbir u l-modifika tal-kulur. Dan għaliex dawn il-funzjonalitajiet huma diġà integrati fil-biċċa l-kbira tal-pjattaformi jew huma disponibbli permezz ta’ add-ons u plugins differenti li utenti differenti huma liberi li jippersonalizzaw għall-bżonnijiet tagħhom. Bħala riżultat, dawn il-personalizzazzjonijiet arbitrarji tal-utent huma disponibbli għall-biċċa l-kbira tal-websajts, mhux biss għal dak tal-Ministeru tagħna. Sabiex nippermettu dan il-livell ta’ adattament, aħna nfittxu li nimmassimizzaw il-kompatibilità ma’ dawn il-modifiki tal-utent.

Bħala parti minn u minbarra l-linji gwida msemmija hawn fuq, il-websajts tagħna jimplimentaw il-karatteristiċi ta’ aċċessibbiltà li ġejjin:

1. Żomm ġerarkija ta’ Intestatura HTML konsistenti u tqassim ta’ informazzjoni fuq paġni tal-web differenti.

2. Il-kontenut ta’ informazzjoni huwa organizzat f’listi HTML kull fejn applikabbli.

3. Mouse Pointer ibiddel l-ikona meta rabta jekk tittajjar permezz tal-funzjonalità tal-Browser.

4. Żid it-titlu tal-immaġni, it-tikketta alt u l-caption kull fejn din l-informazzjoni tkun rilevanti u utli.

5. Timmassimizza l-kuntrast tal-kulur għat-test fejn applikabbli.

6. It-test tal-link attwali huwa deskrittiv biżżejjed biex jinforma lill-utenti fejn jindika r-rabta.

7. Implimenta l-links esterni kollha sabiex jinfetħu f’tabs ġodda tal-browser.

LINKS IMPORTANTI