Menu Close

Ċentru ta’ Medjazzjoni Ġdid

Fil-5 ta’ Ġunju 2020 ġie inawgurat Ċentru ta’ Medjazzjoni ġdid fil-Belt Valletta biex jassisti liċ-ċittadini li jixtiequ jsolvu tilwim ċivili, kummerċjali jew industrijali u li ma jixtiqux imorru l-Qorti. Dan iċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni twaqqaf bl-għan li jipprovdi forum fejn żewġ partijiet jew aktar jistgħu volontarjament jissottomettu talba għal medjazzjoni liċ-Ċentru. Fil-proċess, medjatur jaġixxi bħala parti terza imparzjali bl-għan li jiffaċilita n-negozjati bejn il-partijiet sabiex jgħinhom isolvu t-tilwim tagħhom billi jilħqu ftehim volontarju u f’waqtu.

Dr Mark Attard Montalto, President taċ-Ċentru, iddikjara li matul l-aħħar sentejn iċ-Ċentru ta’ Medjazzjoni ra riżultati pożittivi peress li ħafna Maltin u Gozitans qed jiġu moqdija minn din is-sistema bil-ġustizzja, fi żmien qasir u inqas spejjeż.

Matul il-ftuħ ta’ dan iċ-ċentru, il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza Dr Edward Zammit Lewis ħabbar li dalwaqt se jiġu ppubblikati avviżi legali li se jintroduċu l-proċess ta’ medjazzjoni obbligatorja għal ftehimiet ta’ kiri li ġew iffirmati u maqbula fl-31 ta’ Mejju 1995 u qabel. S’issa, il-proċessi ta’ medjazzjoni huma fuq bażi volontarja.

Il-persuni li jagħżlu proċess ta’ medjazzjoni huma meħtieġa jaċċessaw is-sit web taċ-Ċentru, jimlew il-Formola elettronika u jissottomettu online. Imbagħad jintgħażel medjatur reċiprokament aċċettabbli miż-żewġ partijiet. Jekk il-partijiet jonqsu milli jaqblu, iċ-Ċentru mbagħad jagħżel medjatur kif xieraq. Il-partijiet jirċievu notifika meta jintalbu jibdew il-proċess ta’ medjazzjoni.

Skip to content