Menu Close

Il-Proċess ta’ Medjazzjoni

Mediation Process

It-tilwim jista’ jiġi riferut liċ-Ċentru għall-medjazzjoni:

  1. b’mod volontarju, jiġifieri wara deċiżjoni meħuda mill-partijiet litiganti; jew
  2. wara digriet jew ordni mill-Qorti jew minn awtorità aġġudikatorja oħra fuq talba tal-partijiet fil-proċedimenti wara li jkunu diġà bdew il-proċedimenti kontenzjużi. Meta l-qorti tqis li jkun xieraq li t-tilwima tista’ tiġi solvuta permezz tal-assistenza ta’ medjatur, hija tista’, fuq inizjattiva tagħha stess, tirreferi t-tilwima għall-medjazzjoni; jew
  3. bil-liġi, jiġifieri minn kwalunkwe awtorità li ma tkunx awtorità ġudizzjarja jew permezz tal-eżekuzzjoni ta’ klawżola f’kuntratt li tirrikjedi li l-partijiet jissottomettu għall-medjazzjoni kwalunkwe tilwima li tirriżulta skont jew mit-termini tal-kuntratt.

Request for Mediation
Talba għal Medjazzjoni [Talba għal Medjazzjoni], […] Il-partijiet fit-tilwima huma meħtieġa jissottomettu t-talba tagħhom għal medjazzjoni billi jimlew l-applikazzjoni tal-Formola elettronika permezz tal-menu ta’ fuq tas-sit web taċ-Ċentru “Formoli elettroniċi u FAQS”. Mal-ħlas tat-tariffa skont it-Tariffa tat-Tariffi S.L. 474.01, iċ-Ċentru jipprovdi lill-partijiet b’lista ta’ medjaturi akkreditati biex jagħżlu wieħed minnhom biex imexxi l-proċedimenti ta’ medjazzjoni.

Ħatra ta’ Medjatur

Jekk fil-każ ta’ medjazzjoni volontarja jew f’każ li tiġi riferuta liċ-Ċentru mill-Qorti jew minn awtorità aġġudikatorja oħra jew bil-liġi, jintgħażel medjatur mill-partijiet litiganti mil-lista ta’ medjaturi akkreditati miċ-Ċentru, dment li l-persuna magħżula tkun aċċettabbli b’mod reċiproku għall-partijiet kollha fit-tilwima. Jekk il-partijiet ma jaqblux dwar l-għażla ta’ medjatur reċiprokament aċċettabbli, iċ-Ċentru jaħtar bħala medjatur il-persuna li isimha jkun imiss fil-lista ta’ medjaturi approvati.

L-iskedar tal-Medjazzjoni

Wara l-ħatra tiegħu, il-medjatur jikkuntattja lill-partijiet u lill-konsulent legali tagħhom, jekk ikunu assistiti b’dan il-mod, sabiex jiffissa data reċiprokament disponibbli għall-organizzazzjoni tal-ewwel laqgħa. Il-partijiet tal-medjazzjoni jistgħu jiġu assistiti minn avukat qabel jew matul il-proċedimenti ta’ medjazzjoni.

Proċedimenti ta’ Medjazzjoni

B’mod ġenerali, il-medjazzjoni tipproċedi kif ġej:

  1. il-medjatur jagħti deskrizzjoni qasira tar-rwol tiegħu u dak tal-partijiet. Huwa mbagħad jispjega r-regoli bażiċi tal-proċess (jiġifieri l-istandards ta’ kondotta għall-medjazzjoni) bħall-partijiet jaqblu li jitkellmu waħda kull darba u li ma jinterrompux lil xulxin, isejħu lil xulxin bl-ismijiet tagħhom, jafdaw lil xulxin u jużaw lingwaġġ rispettuż, iwaqqfu l-abitazzjoni fuq avvenimenti tal-passat u jiffokaw fuq dak li huwa importanti għall-preżent u l-futur biex jintlaħaq ftehim, eċċ.;
  2. kull parti mbagħad tiġi mistiedna mill-medjatur biex tagħti rendikont fil-qosor tal-fatti tat-tilwima mill-perspettiva tagħha. Dan jista’ jsir jew f’sessjoni konġunta jew, jekk il-partijiet iħossuhom aktar komdi, dan jista’ jsir privatament mal-medjatur sakemm iż-żewġ partijiet jaqblu;
  3. after having heard both sides of the story, the mediator may ask questions to clarify certain matters in order to enable him assist the parties overcome any obstacle;
  4. il-medjatur imbagħad jidentifika punti ta’ ftehim bejn il-partijiet fi sforz biex ifittex u jesplora għażliet għal soluzzjoni.
Skip to content