Menu Close

Politika ta’ privatezza

Aħna impenjati li nipproteġu l-privatezza tal-viżitaturi tagħna u/jew tal-utent u aħna ma niġbru ebda informazzjoni personali dwarek bħala viżitatur sakemm ma tipprovdihiex volontarjament.

Skont ir-Regolament (UE) 2016/679 Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (Kap. 586), għandna dmir legali li nirrispettaw u nipproteġu kwalunkwe informazzjoni personali li niġbru mingħandek u aħna se nirrispettaw dan id-dmir. Nieħdu s-salvagwardji kollha meħtieġa biex nipprevjenu aċċess mhux awtorizzat u ma ngħaddux id-dettalji tiegħek miġbura mingħandek bħala viżitatur u/jew utent, lil kwalunkwe parti terza sakemm ma tagħtina l-kunsens tiegħek biex nagħmlu dan jew kif awtorizzat mil-liġi.

Il-politika tista’ tkun faċilment aċċessibbli permezz ta’ link fil-qiegħ ta’ kull paġna web.

Kif nipproċessaw id-data personali?

1. E-Forms

Nistgħu niġbru informazzjoni personali fil-proċess tas-sottomissjoni tal-formoli permezz tas-sit web, indirizzata lil Ministeru, Dipartiment jew Entità oħra tal-Gvern ta’ Malta skont il-każ. F’każijiet bħal dawn, is-sit web jintuża bħala Interfaċċa tal-Utent u l-informazzjoni li tinsab permezz tal-formoli tiġi sottomessa għall-ipproċessar lill-Ministeru, id-Dipartiment jew Entità oħra tal-Gvern ta’ Malta. F’dan il-każ, għandu japplika l-perijodu taż-żamma tas-servizz inkwistjoni.

2. Formoli elettroniċi

The web server keeps limited logs about IP addresses or the location of your computer on the Internet, for systems administration and troubleshooting purposes. Aħna ma nużawx logs tal-indirizz IP biex insegwu s-sessjoni tiegħek jew l-imġieba tiegħek fuq is-sit tagħna.

3. identifikazzjoni elettronika

Tista’ wkoll tawtentika permezz ta’ faċilitajiet ipprovduti mill-Awtoritajiet Ċentrali, bħall-użu tal-kont tal-eID tiegħek, f’każijiet bħal dawn, il-kredenzjali tal-awtentikazzjoni jkunu limitati għas-sessjoni attwali permezz tal-web browser tiegħek.

4. Kuntatt U/Feedback

Meta jużaw il-faċilitajiet online ta’ dan is-sit web, is-suġġetti tad-data jistgħu jintalbu jipprovdu d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom għall-finijiet ta’ kuntatt. L-informazzjoni kollha pprovduta fil-formola ta’ Kuntatt/Feedback se tiġi pproċessata wara l-għoti tal-kunsens tiegħek.

Il-cookies huma biċċiet żgħar ta’ data li s-sit jittrasferixxi lill-hard drive tal-kompjuter tal-utent meta l-utent iżur is-sit web. Dan is-sit web jagħmel użu limitat mill-cookies u konsegwentement, għal kwalunkwe informazzjoni oħra, qed tiġi ggwidat biex iżżur il-Politika tagħna dwar il-Cookies.

Id-drittijiet tiegħek

Bħala individwu tista’ teżerċita d-dritt tiegħek li taċċessa d-data miżmuma dwarek, għalhekk jekk għandek xi mistoqsijiet fir-rigward ta’ din id-data, jekk hemm, miżmuma minna, jekk jogħġbok ikkuntattjana billi tibgħat it-talba tiegħek lill-kontrollur tad-data xieraq permezz tal-paġna ta’ Kuntatt U fis-sit web.

Although all reasonable efforts will be made to keep your information updated, you are kindly requested to inform us of any change referring to the personal data held by this Office. In any case if you consider that certain information about you is inaccurate, you may request rectification of such data. You also have the right to request the blocking or erasure of data. F’każ li ma tkunx sodisfatt bir-riżultat tat-talba għall-aċċess tiegħek, tista’ tirreferi lment lill-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data, żur www.idpc.gov.mt għad-dettalji ta’ kuntatt.

To give you a better service, our site can connect you with a number of links to other local and international organisations and agencies. Meta tikkonnettja ma’ websajts oħra bħal dawn ma tibqax suġġett għal din il-politika iżda għall-politika ta’ privatezza tas-sit il-ġdid.

Dan is-sit juża Secure Sockets Layer (SSL) biex jiżgura t-trażmissjoni sigura tad-data personali tiegħek. Għandek tkun tista’ tara s-simbolu tal-padlock fil-bar tal-istatus tal-qasam tal-indirizz tal-brawżer. L-indirizz tal-URL se jibda wkoll b’https://depicting paġna web sigura. Il-SSL tapplika kriptaġġ bejn żewġ punti bħall-PC tiegħek u s-server tal-konnessjoni. Kwalunkwe data trażmessa matul is-sessjoni se tiġi kriptata jew imxerrda u mbagħad dekriptata jew mhux imfarrkin fit-tarf riċeventi. Dan jiżgura li d-data ma tkunx tista’ tinqara matul it-trażmissjoni.

Jekk ikun hemm xi bidliet f’din il-politika ta’ privatezza, aħna se nissostitwixxu din il-paġna b’verżjoni aġġornata. Għalhekk huwa fl-interess tiegħek li tiċċekkja l-paġna “Politika dwar il-Privatezza” fi kwalunkwe ħin li taċċessa s-sit web tagħna sabiex tkun taf bi kwalunkwe tibdil li jista’ jseħħ minn żmien għal żmien.

Any comments or suggestions that you may have and which may contribute to a better quality of service will be welcome and greatly appreciated.

L-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data tal-Ministeru jista’ jiġi kkuntattjat fuq dpo.mjeg@gov.mt.

Skip to content