Menu Close

Ħatra ta’ Medjaturi

F’konformità mal-funzjonijiet imposti fuq iċ-Ċentru mill-Att, wieħed mill-ewwel kompiti mwettqa mill-Bord tal-Gvernaturi kien it-tfassil ta’ Kodiċi ta’ Kondotta li għandu jiġi segwit mill-medjaturi matul il-proċedimenti ta’ medjazzjoni. Sabiex ikun hemm l-infrastruttura meħtieġa fis-seħħ, il-pass li jmiss kien l-istabbiliment ta’ kriterji għall-ħatra ta’ medjaturi u saru żewġ korsijiet ta’ medjazzjoni, wieħed f’Lulju 2008 u ieħor fi Frar 2009.

Bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-persuni akkreditati bħala medjaturi jkunu kwalifikati ħafna fil-ħiliet ta’ medjazzjoni, iċ-Ċentru għamel arranġamenti mal-Università ta’ Malta għall-introduzzjoni ta’ kors li jwassal għal Diploma Wara l-Gradwati fil-Medjazzjoni. L-ewwel kors beda fi Frar 2011 bħala kors part-time filgħaxija. F’Jannar 2012, il-kors ġie aġġornat għal Master tal-Arti fil-Medjazzjoni u jitmexxa bħala kors part-time ta’ filgħaxija għal perjodu ta’ tliet snin.

Bħalissa, biex jiġi akkreditat maċ-Ċentru tagħna, medjatur, irid ikollu Master tal-Arti fil-Medjazzjoni mill-Università ta’ Malta jew lawrja ekwivalenti akkreditata kif xieraq minn istituzzjoni jew aġenzija ta’ taħriġ dwar il-medjazzjoni barra mill-pajjiż rikonoxxuta u kkwalifikata kif xieraq u approvata mill-Bord tal-Gvernaturi ta’ Malta f’termini tal-Kap tal-Att. 474 l-Artikolu 5 (d).

Medjatur huwa meħtieġ li jkollu għarfien tal-lingwa Ingliża u Maltija. Il-kompetenza lingwistika għandha tippermetti lill-medjatur jikkomunika, jifhem u jwettaq dmirijiet bl-akbar effiċjenza.

Skip to content