Menu Close

Termini tal-Użu

Din il-paġna (flimkien mad-dokumenti msemmija fiha) tipprovdilek it-termini u l-kundizzjonijiet li fuqhom tista’ tagħmel użu mis-sit web, kemm bħala viżitatur kif ukoll bħala utent irreġistrat. Jekk jogħġbok aqra dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu bir-reqqa qabel ma tibda tuża s-sit. Bl-użu tas-sit web, inti tindika li taċċetta u taqbel li tirrispetta dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu. Jekk ma taqbilx ma’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu, jekk jogħġbok żomm lura milli tuża s-sit web.

AĊĊESS GĦAS-SIT WEB

L-aċċess għas-sit web huwa permess fuq bażi temporanja, u aħna nirriżervaw id-dritt li nirtiraw jew nemendaw l-informazzjoni u/jew is-servizzi li nipprovdu fuq is-sit web mingħajr avviż (ara hawn taħt).

Se nużaw sforzi raġonevoli biex niżguraw li s-sit ikun disponibbli 24 siegħa, 7 ijiem fil-ġimgħa. Madankollu, aħna mhux se nkunu responsabbli jekk għal xi raġuni s-sit web ma jkunx disponibbli fi kwalunkwe ħin jew għal kwalunkwe perjodu.

Minn żmien għal żmien, nistgħu nirrestrinġu l-aċċess għal xi partijiet tas-sit web, jew tas-sit web kollu, għall-utenti li jkunu rreġistraw.

Jekk tagħżel, jew tingħata, kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-utent, password, jew kwalunkwe biċċa informazzjoni oħra bħala parti mill-proċeduri ta’ sigurtà tagħna, għandek tittratta tali informazzjoni bħala kunfidenzjali, u m’għandekx tiżvelaha lil xi parti terza. Għandna d-dritt li niddiżattivaw kwalunkwe kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-utent jew password, kemm jekk għażilt minnek kif ukoll jekk allokat minna, fi kwalunkwe ħin, jekk fl-opinjoni tagħna inti ma kkonformajtx ma’ xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu.

Meta tuża s-sit web, trid toqgħod lura milli tagħmel jew tagħmel xi ħaġa elenkata fit-taqsima “Użi Projbiti” ta’ dawn it-termini u kundizzjonijiet.

Inti responsabbli biex tagħmel l-arranġamenti kollha meħtieġa biex ikollok aċċess għas-sit web. Inti responsabbli wkoll li tiżgura li l-persuni kollha li jaċċessaw is-sit web permezz tal-konnessjoni tal-internet tiegħek ikunu konxji ta’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet, u li jikkonformaw magħhom.

UŻU TAS-SIT WEB

Dawn it-termini u l-kundizzjonijiet jirregolaw l-aċċess għall-informazzjoni ppubblikata fuq is-sit web u s-servizzi relatati b’mod partikolari n-notifiki tas-sit web u t-tqegħid tal-kummenti u/jew l-użu tas-sit web għall-fini tas-sottomissjoni tal-formoli tal-applikazzjoni disponibbli fuq is-sit web lill-ministeri, id-dipartimenti jew entitajiet oħra rilevanti fi ħdan il-Gvern ta’ Malta.

Notifiki u Kummenti Awtomatizzati:

Dan is-sit web jista’ joffri s-servizz ta’ notifika awtomatizzata dwar aġġornamenti ta’ informazzjoni fis-sit web. Il-funzjonalità tan-notifiki tippermetti lill-utenti jagħżlu x’għandu jiġi nnotifikat u meta għandhom jiġu nnotifikati dwar il-bidliet fl-informazzjoni. In-notifiki se jintbagħtu permezz tal-indirizz tal-email ipprovdut mill-utent.

Dan is-sit web jista’ joffri wkoll karatteristika ta’ kummenti biex jipprovdi interazzjoni bejn l-utenti u s-sid tas-sit web. Il-karatteristika tippermetti lill-utenti jintervjenu u jipparteċipaw f’diskussjonijiet relatati mal-informazzjoni ppubblikata fuq is-sit web. F’każ li din il-karatteristika tkun funzjonali, nirriżervaw id-dritt li nneħħu l-kummenti li:

— fihom lingwaġġ abbużiv, oxxenuż, indeċenti jew offensiv, jew rabta ma’ oskene jew materjal offensiv

— fihom kliem ħelwin jew tipi oħra ta’ profanità

jitneħħew kompletament mis-suġġett tal-konverżazzjoni jew mhumiex rilevanti għall-oġġett imqiegħed fuq il-ħajt

— ikun fihom lingwaġġ abbużiv lejn individwu involut fil-ħajta, organizzazzjonijiet oħra jew l-amministratur tal-paġna

— jikkostitwixxu spam jew jippromwovu jew jirreklamaw prodotti, ħlief fejn ikunu għal avveniment, pubblikazzjoni jew oġġett simili li għandu rilevanza diretta għas-suġġett tad-diskussjoni. L-informazzjoni dwar il-lokalizzazzjoni u l-kondiviżjoni tal-għarfien u l-għarfien espert hija milqugħa, iżda fi ħdan id-diskussjoni speċifika pprovduta

— huma maħsuba biex jikkawżaw fastidju lill-amministratur tal-paġna jew lil utenti oħra.

Nirriżervaw id-dritt li niddiżattivaw il-kumment fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż.

Il-karatteristika tan-notifiki u l-kummenti awtomatizzati huma disponibbli għall-utenti li jkunu kisbu Identità Elettronika Maltija (e-ID). Għal aktar informazzjoni dwar l-e-ID, tista’ żżur www.mygov.mt.

Tranżazzjonijiet Online permezz ta’ Formoli Elettroniċi:

Tista’ tawtentika mas-sit web tal-Formoli elettroniċi permezz ta’ ID elettronika jew billi tirreġistra fuq is-sit web tal-Formoli elettroniċi billi tuża l-kont tal-email tiegħek. Jekk int eliġibbli biex tapplika għal ID elettronika, m’għandekx permess tirreġistra fuq is-sit web tal-Formoli elettroniċi billi tuża l-kont tal-email tiegħek.

Ladarba tirreġistra, se tirċievi notifika bl-email li tindika li r-reġistrazzjoni tiegħek fis-sit web tal-Formoli elettroniċi rnexxiet u għandek tkun tista’ tilloggja billi tuża l-kredenzjali tiegħek. Bħala utent irreġistrat se tkun tista’ tuża l-karatteristiċi li ġejjin:

imla l-formoli online (minn hawn’ il quddiem imsejħa “Formoli elettroniċi”)

jaffettwaw il-pagamenti għall-Formoli elettroniċi rispettivi

ehmeż id-dokumenti meħtieġa mal-Formoli elettroniċi rilevanti qabel ma tissottometti

iffirma d-dokumenti u l-Formoli elettroniċi

Issottometti l-formoli elettroniċi

formoli elettroniċi mressqin

tirċievi notifiki dwar il-Formoli elettroniċi sottomessi

ara l-istorja tal-Formoli elettroniċi ppreżentati

uża mekkaniżmi ta’ gwida u karatteristiċi ta’ għajnuna misjuba fuq il-formoli

L-utenti Reġistrati għandhom jiżguraw li jaqraw it-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw it-tranżazzjonijiet tal-Formoli elettroniċi qabel ma jissottomettu Formola elettronika. Dawn it-termini huma disponibbli hawnhekk.

UŻU TA’ APPLIKAZZJONIJIET MOBBLI TAL-GVERN

“App tal-mowbajl” tfisser l-applikazzjoni tas-softwer ipprovduta mill-Gvern ta’ Malta (“U/We/Our”) li tippermetti aċċess għas-servizzi tal-Gvern fuq apparati mobbli inkluż kwalunkwe software jew dokumentazzjoni ta’ parti terza li tippermetti l-użu tal-applikazzjoni tas-software u kwalunkwe aġġornament tagħha li jsir disponibbli minn żmien għal żmien.

Il-Gvern ta’ Malta b’dan jagħti lill-Utent (“Inti/Tiegħek”) liċenzja mhux esklussiva, mhux trasferibbli, mingħajr royalties u revokabbli biex juża l-App Mobbli għall-użu personali tiegħek skont dawn it-termini u l-kundizzjonijiet u soġġett għal kwalunkwe regola jew politika applikata minn kwalunkwe fornitur ta’ ħanut tal-appikar jew operatur li mis-sit tiegħu tkun tniżżlet l-App Mobbli (“Appstore”).

It-trademarks kollha, id-drittijiet tal-awtur, id-drittijiet tal-bażi tad-data u drittijiet oħra ta’ proprjetà intellettwali ta’ kwalunkwe natura fl-App Mobbli flimkien mal-kodiċi tas-software sottostanti huma proprjetà jew direttament tal-Istati Uniti jew tal-konċedenti tagħna. Ma nbigħux l-App Mobbli lilek. Aħna nibqgħu s-sidien tal-App Mobbli f’kull ħin.

L-applikazzjoni Mobbli bħalissa hija disponibbli għalik mingħajr ħlas. Tista’ tuża l-App Mobbli sabiex tipprovdi s-servizzi tiegħek iżda m’għandekx tbigħ mill-ġdid jew tqassam mill-ġdid l-App Mobbli għall-profitt. Aħna nirriżervaw id-dritt li nemendaw jew nirtiraw l-App Mobbli jew il-ħlas għall-App Mobbli jew għas-servizz ipprovdut lilek, fi kwalunkwe ħin u għal kwalunkwe raġuni.

Kwalunkwe data li tintuża mill-Mobile App għandha tkun soġġetta għat-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku.

Jekk ma tkunx min iħallas il-kont għall-apparat mobbli li jkun qed jintuża biex taċċessa l-App Mobbli, wieħed jassumi li tkun irċevejt permess mingħand min iħallas il-kont biex tuża l-App Mobbli. Inti tirrikonoxxi, u għandha tiżgura li min iħallas il-kont jirrikonoxxi, li t-termini tal-ftehim mal-fornitur tan-netwerk mobbli rispettiv tagħhom (“Fornitur Mobbli”) se jkomplu japplikaw meta tintuża l-App Mobbli. B’riżultat ta’ dan, min iħallas il-kont jista’ jintalab iħallas mill-Fornitur Mobbli għall-aċċess għal servizzi ta’ konnessjoni tan-netwerk għat-tul ta’ żmien tal-konnessjoni waqt li jaċċessa l-App Mobbli jew kwalunkwe tali ħlas ta’ parti terza li jista’ jinqala’. Inti taqbel, u għandha tiżgura li min iħallas il-kont jaqbel, li min iħallas il-kont jaċċetta r-responsabbiltà għal kwalunkwe imposta bħal din.

Kwalunkwe (a) tentattiv biex jikkopja, jirriproduċi, jibdel, jimmodifika, ibiddel l-inġinier invers, jiżżarma, jiddekumpila, jittrasferixxi, jiskambja jew jittraduċi l-App Mobbli; jew (b) il-ħolqien ta’ xogħlijiet derivattivi tal-App Mobbli ta’ kwalunkwe tip, għandhom ikunu strettament ipprojbiti.

Aħna se nużaw l-isforzi raġonevoli kollha biex l-App Mobbli tkun kompletament funzjonali a) fejn dan ikun teknikament fattibbli u b) fuq apparati (i) li jitqiesu bħala mainstream; (II) li jkollhom sistema operattiva normali; (III) li s-software stack jiġi kkonfigurat kif appoġġat mill-bejjiegħ tal-apparat oriġinali; (IV) is-sistema operattiva titpatta bl-aħħar aġġornamenti.

Il-verżjoni tal-App Mobbli tista’ tiġi aġġornata minn żmien għal żmien biex jiżdied l-appoġġ għal funzjonijiet u servizzi ġodda.

Aħna ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà għan-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-App Mobbli jew għal kwalunkwe diffikultà jew inabbiltà li wieħed iniżżel jew jaċċessa l-kontenut minħabba kwalunkwe att jew ommissjoni tal-Appstore jew kwalunkwe ħsara oħra fis-sistema ta’ komunikazzjoni li tista’ twassal għall-indisponibbiltà tal-App Mobbli.

Inti tirrikonoxxi li l-App Mobbli tista’ tiġi affettwata minn fatturi li huma lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħna inklużi, iżda mhux limitati għal, l-internet u n-networks mobbli li għandhom impatt dirett fuq id-disponibbiltà tal-App Mobbli u l-kwalità tal-esperjenza tal-utent.

Minn żmien għal żmien l-aġġornamenti għall-App Mobbli jistgħu jinħarġu mill-Appstore. Skont l-aġġornament, jista’ jkun li ma tkunx tista’ tuża l-App Mobbli sakemm tniżżel jew tixxandar l-aħħar verżjoni tal-App Mobbli u tkun aċċettajt xi termini ġodda.

Nistgħu ntemmu l-użu tal-App Mobbli fi kwalunkwe ħin billi nagħtuk avviż minn qabel ta’ terminazzjoni. Fi kwalunkwe terminazzjoni: (a) id-drittijiet u l-liċenzji mogħtija lilek hawnhekk għandhom jintemmu; (b) Trid twaqqaf kull użu tal-App Mobbli.

Mingħajr preġudizzju għat-termini l-oħra dwar il-limitazzjoni tar-responsabbiltà u ċ-ċaħda ta’ responsabbiltà tal-garanziji stabbiliti fi, Aħna m’aħniex responsabbli lejk għal kwalunkwe ħsara jew alterazzjoni lit-tagħmir tiegħek inkluż, iżda mhux limitat għal, tagħmir tal-kompjuter, apparat li jinżamm fl-idejn jew telefowns ċellulari bħala riżultat tal-installazzjoni jew l-użu tal-App Mobbli.

Ma għandniex inżommu responsabbli fil-każ ta’ xi ħsara teknika li sseħħ waqt l-użu tal-App Mobbli li tirriżulta mit-tniżżil ta’ applikazzjonijiet oħra, kwalunkwe ħsara teknika, użu ħażin tal-apparat tiegħek, ħajja tal-batterija, kwistjonijiet ta’ konnettività jew kwalunkwe fattur ieħor li jista’ jinqala’ u li jmur lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħna.

UŻI PPROJBITI

Tista’ tuża s-sit web biss għal skopijiet legali. Ma tistax tuża s-sit web:

Bi kwalunkwe mod li jikser kwalunkwe liġi jew regolament applikabbli.

Bi kwalunkwe mod li jkun illegali jew frodulenti, jew li jkollu xi skop jew effett illegali jew frodulenti.

Bi kwalunkwe mod li jista’ jikser id-drittijiet tagħna jew id-drittijiet ta’ partijiet terzi;

Li jippowstjaw, jittrażmettu jew ixerrdu kwalunkwe informazzjoni fuq jew permezz tas-sit web li huwa oxxenat, diffamatorju jew b’xi mod ta’ ħsara;

Li tikseb jew tipprova tikseb aċċess mhux awtorizzat għas-sit web;

Li b’xi mod ibiddel, ineħħi jew jinterferixxi mas-Sit web;

Li konxjament jittrażmetti kwalunkwe data, jibgħat jew itella’ kwalunkwe materjal li jkun fih viruses, żwiemel Trojan, dud, time bombs, loggers tat-tastiera, spyware, adware jew kwalunkwe programm ieħor ta’ ħsara jew kodiċi tal-kompjuter simili mfassal biex jaffettwa b’mod negattiv it-tħaddim ta’ kwalunkwe software jew hardware tal-kompjuter;

Jippruvaw jiksbu aċċess mhux awtorizzat għal kwalunkwe parti jew karatteristika tas-servizzi, jew kwalunkwe sistema jew netwerk ieħor konness mas-servizzi jew ma’ kwalunkwe server tal-Gvern ta’ Malta, jew għal kwalunkwe servizz offrut fuq is-sit web jew permezz tiegħu, permezz ta’ hacking, password “estrazzjoni” jew kwalunkwe mezz illeġittimu ieħor;

Li jipprokura, jiskennja jew jittestja l-vulnerabbiltà tas-sit web, inklużi s-servizzi jew kwalunkwe network konness mas-sit web, u lanqas jikser il-miżuri ta’ sigurtà jew awtentikazzjoni fuq is-sit web, inklużi s-servizzi jew kwalunkwe network konness mas-sit web, inklużi s-servizzi;

Li jreġġgħu lura l-prenotazzjoni, jittraċċaw jew ifittxu li jittraċċaw is-sors ta’ kwalunkwe informazzjoni fuq kwalunkwe utent ieħor tas-sit web jew viżitatur fis-sit web, jew kwalunkwe klijent ieħor tal-Gvern ta’ Malta, inkluż kwalunkwe kont ta’ servizz li mhuwiex proprjetà tiegħek jew li jisfrutta s-sit web jew kwalunkwe servizz jew informazzjoni disponibbli jew offruti minn jew permezz tas-sit web, bi kwalunkwe mod fejn l-għan huwa li tiġi żvelata kwalunkwe informazzjoni, inkluż iżda mhux limitat għal identifikazzjoni jew informazzjoni personali, għajr l-informazzjoni tiegħek stess, kif previst mis-sit web jew kwalunkwe servizz ipprovdut permezz tas-sit web;

Biex tiffalsifika headers jew inkella timmanipula identifikaturi sabiex taħbi l-oriġini ta’ kwalunkwe messaġġ jew trażmettitur li tibgħat lill-Gvern ta’ Malta fuq jew permezz tas-sit web jew kwalunkwe servizz offrut fuq is-sit web jew permezz tiegħu. Tista’ ma tippretendix li inti, jew li tirrappreżenta, xi ħadd ieħor, jew timpersonalizza kwalunkwe persuna jew entità oħra sakemm ma tkunx awtorizzata.

Aħna nirriżervaw id-dritt li nikxfu l-informazzjoni personali tiegħek lil kwalunkwe awtorità kompetenti tal-infurzar tal-liġi f’każ ta’ ksur tal-paragrafu preċedenti.

Taqbel ukoll:

Li ma jirriproduċix, ma jidduplikax, jikkopja jew jerġa’ jbigħ kwalunkwe parti tas-sit web bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet.

Biex ma taċċessax mingħajr awtorità, tinterferixxi ma’, tagħmel ħsara jew tfixkel:

(I) kwalunkwe parti tas-sit web;

(II) kwalunkwe tagħmir jew netwerk li fuqu jinħażen is-sit web;

(III) kwalunkwe softwer użat fil-forniment tas-sit web; jew

(IV) kwalunkwe tagħmir jew netwerk jew software li jkun proprjetà ta’ jew użat minn kwalunkwe parti terza.

Li ma jintuża l-ebda “stupru fil-gaġeġ”, “robot”, “spider” jew apparat awtomatiku ieħor, programm, algoritmu jew metodoloġija, jew kwalunkwe proċess manwali simili jew ekwivalenti, għall-aċċess, l-akkwist, il-kopja jew il-monitoraġġ ta’ kwalunkwe parti mis-servizzi jew kwalunkwe kontenut ipprovdut permezz ta’ dan is-sit web, jew bi kwalunkwe mod jirriproduċi jew jevita l-istruttura tan-navigazzjoni jew il-preżentazzjoni tas-servizzi jew kwalunkwe kontenut, biex jikseb jew jipprova jikseb kwalunkwe materjal, dokument jew informazzjoni permezz ta’ kwalunkwe mezz li ma jkunx sar disponibbli apposta permezz tas-sit web. Aħna nirriżervaw id-dritt li nwaqqfu kwalunkwe attività bħal din.

Li ma tieħu l-ebda azzjoni li timponi tagħbija mhux raġonevoli jew sproporzjonatament kbira fuq l-infrastruttura tal-websajt jew tas-sistemi jew tan-netwerks tal-Gvern ta’ Malta, jew fuq kwalunkwe sistema jew netwerk konness mas-sit web.

Li ma tuża l-ebda apparat, software jew rutina biex tinterferixxi jew tipprova tinterferixxi mat-tħaddim xieraq tas-sit web, inklużi s-servizzi, jew kwalunkwe tranżazzjoni li tkun qed titwettaq fuq is-sit web ma’ kwalunkwe persuna jew entità oħra li tuża s-sit web, inklużi s-servizzi.

LINKS GĦAL SITI OĦRAJN

Meta s-sit web ikun fih links għal siti u riżorsi oħra pprovduti minn partijiet terzi, dawn il-links huma pprovduti għall-informazzjoni tiegħek biss. M’għandniex kontroll fuq il-kontenut ta’ dawk is-siti jew riżorsi, u ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà għalihom jew għal kwalunkwe telf jew ħsara li tista’ tirriżulta mill-użu tiegħek tagħhom.

LINKS GĦAL DAN IS-SIT WEB

Tista’ tillinkja għas-sit web, sakemm tagħmel dan b’mod li jkun ġust u legali u ma jagħmilx ħsara lir-reputazzjoni tagħna jew tieħu vantaġġ minnha, iżda m’għandekx tistabbilixxi link b’tali mod li tissuġġerixxi kwalunkwe forma ta’ assoċjazzjoni, approvazzjoni jew approvazzjoni min-naħa tagħna fejn ma teżistix. Aħna nirriżervaw id-dritt li nirtiraw il-permess ta’ kollegament mingħajr avviż.

Is-sit web ma jridx ikun inkwadrat fuq xi sit ieħor.

DRITTIJIET TA’ PROPRJETÀ INTELLETTWALI

Aħna s-sid jew id-detentur tal-liċenzja tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali kollha fis-sit web, u fil-materjal ippubblikat fuqha. Dawk ix-xogħlijiet huma protetti mil-liġijiet u t-trattati dwar id-drittijiet tal-awtur madwar id-dinja. Dawn id-drittijiet kollha huma riżervati.

Tista’ tipprintja kopji, u tista’ tniżżel estratti, ta’ kwalunkwe paġna/i mis-sit web għar-referenza personali tiegħek u tista’ tiġbed l-attenzjoni ta’ oħrajn fi ħdan l-organizzazzjoni tiegħek għall-materjal imtella’ fuq is-sit web.

M’għandekx timmodifika l-kopji stampati jew diġitali ta’ kwalunkwe materjal li tkun ipprintjajt jew niżżilt bl-ebda mod, u m’għandek tuża l-ebda illustrazzjoni, ritratt, sekwenza vidjo jew awdjo jew kwalunkwe grafika separata minn kwalunkwe test li jakkumpanjak.

Jekk tipprintja, tikkopja jew tniżżel xi parti mis-sit web bi ksur ta’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu, id-dritt tiegħek li tuża s-sit web jieqaf immedjatament u trid, fuq għażla tagħna, tirritorna jew teqred kwalunkwe kopja tal-materjali li tkun għamilt.

DIPENDENZA FUQ L-INFORMAZZJONI MIBGĦUTA

Il-kummentarju u materjal ieħor imqiegħed fuq is-sit web mhumiex maħsuba biex jammontaw għal parir li fuqu għandha ssir dipendenza. Għalhekk, aħna nirrifjutaw kull responsabbiltà u responsabbiltà li jirriżultaw minn kwalunkwe dipendenza fuq tali materjal minn kwalunkwe viżitatur għas-sit web, jew minn kwalunkwe persuna li tista’ tiġi infurmata dwar kwalunkwe kontenut tiegħu.

BIDLIET GĦAS-SIT WEB

Għandna l-għan li naġġornaw is-sit web b’mod regolari, u nistgħu nbiddlu l-kontenut fi kwalunkwe ħin. Jekk tinqala’ l-ħtieġa, nistgħu nissospendu l-aċċess għas-sit web, jew nagħlquh b’mod indefinit. Kwalunkwe materjal fuq is-sit web jista’ jkun skadut fi kwalunkwe ħin partikolari, u m’għandna l-ebda obbligu li naġġornaw tali materjal.

COOKIES

Cookie tas-sessjoni hija biċċa data li tinħażen fuq il-kompjuter tiegħek u li tiskadi ladarba tagħlaq il-brawżer tal-internet tiegħek. Is-sit web juża cookies tas-sessjoni biex jidentifika temporanjament l-azzjonijiet tal-utenti meta juża s-sit web, inklużi s-servizzi. Cookie tas-sessjoni hija informazzjoni maħżuna fil-cache tal-brawżer tiegħek li hija disponibbli biss għas-sit web sakemm idum għaddej il-brawżer tiegħek (sessjoni) meta taċċessa s-sit web jew is-servizzi u l-ebda sit ieħor ma jista’ jitlob din l-informazzjoni. Billi tuża dan is-sit web jew is-servizzi li tagħti l-kunsens tiegħek għall-ħżin tal-cookies fuq il-kompjuter personali tiegħek. Biex tiżgura li l-informazzjoni maħżuna mill-cookie tas-sessjoni titneħħa mill-cache fuq il-kompjuter personali tiegħek, huwa rrakkomandat ħafna li tagħlaq il-brawżer tiegħek meta tispiċċa tuża s-sit web jew is-servizzi.

SIGURTÀ

Mhux se nkunu responsabbli għal kwalunkwe telf jew ħsara kkawżata minn attakk distribwit ta’ ċaħda tas-servizz, viruses jew materjal ieħor teknoloġikament dannuż li jista’ jinfetta t-tagħmir tal-kompjuter, il-programmi tal-kompjuter, id-data jew materjal proprjetarju ieħor tiegħek minħabba l-użu tiegħek tas-sit web jew it-tniżżil tiegħek ta’ kwalunkwe materjal imtella’ fuqu, jew fuq kwalunkwe sit web illinkjat miegħu.

LIMITAZZJONI TAR-RESPONSABBILTÀ

Il-materjal muri fuq is-sit web huwa pprovdut mingħajr garanziji, kundizzjonijiet jew garanziji dwar il-preċiżjoni tiegħu. Sa fejn huwa permess mil-liġi, aħna, kwalunkwe kontributur identifikat (inklużi entitajiet fi ħdan il-Gvern ta’ Malta) u partijiet terzi konnessi magħna hawnhekk jeskludu espressament:

Il-kundizzjonijiet, il-garanziji u t-termini l-oħra kollha li altrimenti jistgħu jiġu implikati mil-liġi.

Kwalunkwe responsabbiltà għal kwalunkwe telf jew dannu dirett, indirett jew konsegwenzjali mġarrab minn kwalunkwe utent b’rabta mas-sit web jew b’rabta mal-użu, l-inabbiltà tal-użu, jew ir-riżultati tal-użu tas-sit web, kwalunkwe sit web marbut miegħu u kwalunkwe materjal imtella’ fuqu, inkluż, mingħajr limitazzjoni, l-ebda responsabbiltà għal: telf ta’ introjtu jew dħul; telf ta’ negozju; telf ta’ profitti jew kuntratti; telf ta’ tfaddil antiċipat; telf ta’ data; telf ta’ avvjament; ġestjoni moħlija jew ħin tal-uffiċċju; u għal kwalunkwe telf jew dannu ieħor ta’ kwalunkwe tip, irrispettivament minn kif jirriżulta u kemm jekk ikkawżat minn delitt (inkluża negliġenza), ksur ta’ kuntratt jew mod ieħor, anki jekk prevedibbli.

Dan ma jaffettwax ir-responsabbiltà tagħna għal kwalunkwe responsabbiltà oħra li ma tistax tiġi eskluża jew limitata skont il-liġi applikabbli.

ĊAĦDA TA’ RESPONSABBILTÀ TA’ GARANZIJI

Ma nagħtuk l-ebda garanzija jew assigurazzjoni. Niddikjaraw u nirrikonoxxu li l-garanziji u l-kundizzjonijiet implikati kollha huma esklużi sal-limitu massimu permess mil-liġi. Għandek tinnota b’mod partikolari:

Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web mhumiex maħsuba biex jikkostitwixxu dikjarazzjoni definittiva jew kompluta tal-liġi dwar kwalunkwe suġġett.

Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web mhumiex maħsuba biex jikkostitwixxu parir legali fi kwalunkwe sitwazzjoni speċifika.

Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web jinkludu informazzjoni u riżorsi arkivjati, li jistgħu jkunu żbaljati jew skaduti.

Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web, u l-mezzi tagħna biex inwassluh jistgħu jkunu inkompatibbli mas-softwer jew mal-konfigurazzjoni tal-kompjuter tiegħek.

Aħna nistgħu nbiddlu jew nirtiraw parti mis-servizzi jew is-servizzi kollha pprovduti permezz ta’ dan is-sit web fid-diskrezzjoni tagħna.

L-aħħar aġġornament: Ta’ Ottubru 2018

 

Skip to content