Menu Close

Definizzjoni tal-Medjazzjoni

Mediation Definition

Il-medjazzjoni hija definita mill-Att bħala proċess li fih medjatur, li huwa individwu newtrali, kwalifikat u imparzjali, jiffaċilita n-negozjati bejn il-partijiet biex jgħinhom jilħqu ftehim volontarju dwar it-tilwima tagħhom.

Emendi għall-Att
[…] b’saħħtu, […] L-Att prinċipali ġie emendat bl-Att IX tal-2010 prinċipalment għall-finijiet tat-traspożizzjoni fil-leġiżlazzjoni tagħna tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill2008/52/KE dwar Ċerti Aspetti ta’ Medjazzjoni f’Materji Ċivili u Kummerċjali. L-att ta’ emenda daħal fis-seħħ fl-14 ta’ Jannar 2011 bl-L.N. 10/2011. Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva li jirregolaw tilwim transkonfinali ġew estiżi biex japplikaw ukoll għal każijiet domestiċi.
Fid-dawl li d-dispożizzjonijiet tal-Att tagħna dwar il-Medjazzjoni kienu, fil-biċċa l-kbira, konformi ma’ dawk tad-Direttiva, kienu meħtieġa biss ftit emendi żgħar għall-Att prinċipali bħala riżultat tal-adozzjoni tad-Direttiva.

Medjazzjoni Domestika
u Internazzjonali “b’tipa grassa”, “L-Att jipprevedi kemm il-medjazzjoni domestika kif ukoll dik internazzjonali:
(a) “medjazzjoni domestika” hija definita mill-Att bħala kwalunkwe medjazzjoni ta’ natura ċivili, tal-familja, soċjali, kummerċjali u industrijali. Ta’ min jinnota li l-medjazzjoni tal-familja tirreferi għal ċerti tilwimiet familjari bħal, pereżempju, tilwim dwar wirt jew tilwim li jirriżulta minn negozju tal-familja. Ma jinkludix separazzjoni jew divorzju li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Qorti Ċivili, is-Sezzjoni tal-Familja, u huma rregolati minn leġiżlazzjoni speċifika.

(b) Skont l-Att. “medjazzjoni internazzjonali” tinkludi tilwim transkonfinali ta’ natura ċivili u kummerċjali. Tilwima transfruntiera hija waħda li fiha mill-inqas waħda mill-partijiet tkun domiċiljata jew abitwalment residenti f’Malta u l-parti l-oħra tkun domiċiljata jew abitwalment residenti fi Stat ieħor tal-Unjoni Ewropea.

Skip to content